ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
12 ธันวาคม 2562|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับคณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชม Plant Tour I บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562