ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
7 กรกฎาคม 2563|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับคณะผู้บริหาร Singha Estate และบริษัทในเครือฯ

SBC ต้อนรับคณะผู้บริหาร Singha Estate และบริษัทในเครือ

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและทีมงานจาก Singha Estate, บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด, บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด จำนวน18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ Plant Tour บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด และได้ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ

  • Smart Work Place โดยคุณสุชิน อิงคะประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์ เบเวอเรช จำกัด ร่วมด้วยคุณวิทิต น้อยสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด และคณะทำงาน Smart Work Place
  • Sustainable Development Project (SD) และ Work Shop ในหัวข้อ “SD Factory Pilot Project” โดยคุณศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด Singha Estate และทีมงาน