ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
1 กรกฎาคม 2564|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC สนับสนุนเครื่องวัดความดันดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลบางเลน และเครื่องปรับอากาศให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

คุณสุชิน  อิงคะประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารของ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช  จำกัด เข้ามอบเครื่องวัดความดันดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลบางเลน  มอบเครื่องปรับอากาศเพื่อนำไปติดตั้งที่ศาลาประชาคมอำเภอบางเลนให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางเลนและน้ำดื่มสิงห์เพื่อใช้บริการประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซันป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19  โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้รับมอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านมา