ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
7 กุมภาพันธ์ 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
MSB จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องใน “ วันมาฆบูชา ” ณ วัดนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

เนื่องในวันเสาร์ที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นวันมาฆบูชา  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์สาวก 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง  และพระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6

ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดนาโพธิ์  บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยถวายจตุปัจจัยไทยทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านตามวิถีท้องถิ่นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัท ฯ