ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
25 กุมภาพันธ์ 2562|กิจกรรมองค์กร
โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โครงการ GTDEE ได้นำคณะชาวเยอรมันจากกระทรวงศึกษาและวิจัย (BMBF) สถาบันอาชีวศึกษา (BIBB)  ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ ตัวแทนหอการค้าเยอรมัน-ไทย  ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ GIZ  และตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

โดยโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี  (GTDEE) ได้ส่งเสริมการฝึกอาชีของนักศึกษาอาชีวของประเทศไทยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ได้แก่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เมอร์เซเดส-เบ๊นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยเริ่มในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีลักษณะที่โดดเด่นคือการฝึกอาชีพที่มีแผนการฝึกที่แน่นอนตลอดระยะเวลาการผึกอาชีพ เพื่อให้การฝึกอาชีพของนักศึกษามีความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม