ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
19 พฤศจิกายน 2561|กิจกรรมองค์กร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด