ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
24 มกราคม 2562|กิจกรรมองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด