ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
17 กันยายน 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ร่วมโครงการ “สิงห์อาสาอบรม E-Commerce” ทำธุรกิจออนไลน์

   บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดอบรม “ E-Commerce ทำธุรกิจออนไลน์” ในวันที่11-12 กันยายน 2563 ที่อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นการอบรมวิชาชีพขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจทางด้านนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจการขายของทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนเปิดโครงการในครั้งนี้