ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
27 มิถุนายน 2562|กิจกรรมองค์กร
กลุ่มสิงห์พลังใหม่ (SINGHA YOUNG BLOOD) เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มสิงห์พลังใหม่ (SINGHA YOUNG BLOOD)
ซิ่งเป็นทายาทตัวแทนจำหน่ายฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด