ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
20 ธันวาคม 2561|กิจกรรมองค์กร
กรมสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 กรมสรรพสามิต ได้นำคณะฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมสินค้าสุรา เบียร์ และเอทานอล เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด